USLUGE

Projektovanje svih sistema tehničke zaštite

Nadzor

Specifičnost pristupa nadzornog centra „DSC“ d.o.o. Sarajevo elektronskoj zaštiti objekata ogleda se najprije u osnovnoj činjenici da se monitoring instaliranih alarmnih sistema, sa intervencijom na objektu u slučaju kvara, odvija 24 sata dnevno svih 365 dana u godini. Po prijemu izvještajne šifre o alarmu provale, prepada, požara ili nekog drugog alarmnog stanja, trenutno se pristupa proceduri upućivanja interventne ekipe koja u najkraćem mogućem vremenu (od 2 do 10 minuta) izlazi na lice mjesta, kao i obavještavanju mjesno nadležne policijske uprave radi hitne intervencije i provođenja zakonom propisanog postupka uviđaja, odnosno obavještavanju profesionalne vatrogasne brigade sa zahtjevom za intervenciju gašenja požara. Štićeni prostor se također obezbjeđuje do dolaska vlasnika odnosno korisnika objekta.

U redovne aktivnosti dojavno-operativnog centra spada i obavezno pohranjivanje svih podataka koji su pribavljeni sredstvima tehničke zaštite, i to na magnetnom mediju i sa propisanim rokom čuvanja, kao i ažuriranje projekata i skica priključenih štićenih objekata, vođenje evidencija o redovnim i vanrednim događajima, praćenje statusa alarmnih zona na kojima su vršene intervencije daljinskim pristupom ili na terenu i slično.

Naš nadzorni centar, shodno svojim ugovornim obavezama, najmanje jedanput mjesečno svojim klijentima dostavlja redovni izvještaj o svim alarmnim događajima, uključujući i vremena uključivanja i isključivanja sistema u izvještajnom periodu, i to po datumima i redoslijedu korištenja validnih korisničkih šifri. U dosadašnjoj praksi smo također, na zahtjev policije ili drugih ovlaštenih organa za provođenje uviđaja i drugih istražnih radnji, redovno pružali sve neophodne podatke, kao i kompletan kompjuterski listing alarmnih događaja koji su registrirani u kritično vrijeme.

Naš dojavno-operativni centar je ekipiran tako da se na raspoložive, visoko sofisticirane tehničke uređaje mogu priključiti svi kompatibilni alarmni sistemi instalirani na području BiH, i to uz punu zaštitu podataka, potpuni nadzor komunikacionih kanala (kojima se primaju kodirane izvještajne šifre) i mogućnost prenosa žive slike u stanju alarma na objektu sa ugrađenim video nadzorom. Od 2006. godine, u nastojanju da postignemo punu pouzdanosti i sigurnost u komunikaciji centra sa alarmnim centralama štićenih prostora, kao prvi u BiH odlučili smo već instaliranim sistemima tehničke zaštite, kod svih zainteresiranih korisnika, dodati najnoviji mrežni alarmni komunikator, tzv. T-link, koji efikasno obezbjeđuje neprekidni nadzor telefonskih veza odnosno linija u komunikaciji štićenog objekta sa našim nadzornim centrom, te na taj način eliminira mogućnost sabotaže na raspoloživim komunikacionim vezama kao najslabijoj karici daljinski nadziranog sistema tehničke zaštite. Zahvaljujući tome, ujedno se obezbjeđuje siguran prijenos svih alarmnih signala od lokalnog alarmnog uređaja štićenog prostora do digitalnog prijemnog uređaja stacioniranog u našem dojavno-operativnom centru.

Najvažniji benefit investicije u ugradnju alarmnog sistema i istovremeno priključenje na naš nadzorni centar je činjenica da su samo na taj način sve štićene vrijednosti pod 24-satnim monitoringom, što korisniku takve usluge nesumnjivo daje pouzdan osjećaj stalne sigurnosti u svakodnevnom životu i vođenju svojih poslovnih aktivnosti. Uostalom, sistem tehničke zaštite ima svoj puni smisao jedino ako na alarm neko reagira i blagovremeno spriječi ugrožavanje štićenog objekta i imovine.

1999.

GODINA OSNIVANJA

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine.

80

ZAPOSLENIKA

Jedanaest zaposlenih izvršilaca sa visokom stručnom spremom najbolji je dokaz ulaganja u kvalitet naših ljudskih resursa.

+100

ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Korisnici naših usluga naša su najveća referenca. Većinu naših klijenata čine uspješne finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravajuća društva i poznate trgovačke kuće.

ZELITE NASE USLUGE?

Popunite formular za prijavu sa vasim osobnim podacim i vrstom usluge i sacekajte nas odgovor.