O NAMA

Za Vaš miran san - Vaša sigurnost je naš posao!

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine, sa osnovnom djelatnošću kontinuiranog nadzora instaliranih alarmnih sistema i njihovog servisiranja po načelu 24 sata dnevno svih 365 dana u godini, kao i interventnog izlaska na lokalitet štićenog prostora promptno po prijemu alarmnog signala provale, prepada, požara i/ili detekcije zemnog gasa.

Sve vidove opremanja objekata sistemima tehničke zaštite (video nadzor, protuprovala, vatrodojava, detekcija plina, videofonija/interfonija, kontrola pristupa itd.) od samog početka poslovanja agencije do danas, uz vlastiti kadar na polju projektovanja i ugradnje sistema, vršili su stručno osposobljeni timovi naše partnerske firme „GROUP E&C“ d.o.o. Sarajevo i drugih kooperanata, dok su poslovi fizičke zaštite i transporta vrijednosti obavljani u saradnji sa vodećim BH agencijama za fizičku zaštitu. Osim toga, u dosadašnjem periodu poslovanja stekli smo ogromna iskustva u oblasti održavanja sistema tehničke zaštite, a jedna smo od rijetkih agencija za zaštitu ljudi i imovine koje su ovlaštene i za ispitivanje sistema za dojavu požara odnosno automatsku detekciju dima, uz izdavanje validnog atesta o ispravnosti instaliranog sistema vatrodojave.

Dojavno-operativni centar „DSC“ d.o.o. Sarajevo, kao vitalni segment naše osnovne djelatnosti, sa radnim vremenom od 00 do 24 h, u međuvremenu je sistematski moderniziran do nivoa ekipiranosti najsavremenijim prijemnim i drugim pratećim uređajima koji se za našu djelatnost uopće proizvode i nude na svjetskom tržištu. Do sredine 2009. godine na naš centar je priključeno blizu 1.000 instaliranih sistema tehničke zaštite. U tom smislu, kada je riječ o razmjerama usluga samog nadzornog centra, najrelevantnija smo zaštitarska agencija u sarajevskom kantonu, a posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući kvalitetnoj saradnji sa nizom agencija za fizičku zaštitu, te policijskim upravama MUP-a F BiH i RS, veoma cijenjeni i prisutni i na području cijele Bosne i Hercegovine.

VAŠA IMOVINA - NAŠA BRIGA

Politika kvaliteta, kao sastavni dio naše misije, vizije i poslovne politike, zasniva se na uspostavljanju stabilnog i marketinški orijentisanog management sistema koji se kontinuirano poboljšava, a čiji je krajnji cilj ostvarenje poslovne izvrsnosti.

Svoju posvećenost ostvarenju vlastite vizije i misije agencija „DSC“ d.o.o. Sarajevo svakodnevno iskazuje kroz ciljeve usvojene politike kvaliteta koji moraju omogućiti zadovoljstvo i lojalnost korisnika, konkurentnost ponuda, efikasnost i efektivnost procesa u društvu, zadovoljstvo zaposlenika, profitabilnost i produktivnost, stalna ulaganja u održivi razvoj, stalnost partnera i pomaganje zajednici u cjelini.

Struktura zaposlenika

Zaposlenici su naša najveća komparativna snaga: oni predstavljaju prvi živi kontakt sa postojećim i potencijalnim korisnicima usluga naše agencije i u isto vrijeme čine temeljnu konkurentsku prednost na ovdašnjem tržištu tehničke zaštite.

DSC“ d.o.o. Sarajevo zapošljava ukupno 80 radnika, i to:

11 zaposlenika sa visokom stručnom spremom i 69 zaposlenika sa srednjom stručnom spremom. Devet zaposlenih izvršilaca sa visokom stručnom spremom najbolji je dokaz ulaganja u kvalitet naših ljudskih resursa. U društvu velikog broja zaštitarskih agencija u Bosni i Hercegovini možemo biti ponosni na činjenicu da nas kao zaštitarsku firmu godinama vodi visokoobrazovan profesionalni menadžment u čije su se znanje i rad naši partneri i korisnici usluga tehničke zaštite uvijek mogli pouzdati. Zbog toga ćemo, permanentno jačajući kadrovsku bazu, i svoje naredne aktivnosti i zadatke odraditi u tišini, pouzdano i visoko kvalitetno, pod sloganom: Vaša sigurnost i sigurnost Vaše imovine – i dalje je naša najveća briga.

Djelatnost „DSC“ d.o.o. Sarajevo dijelimo u četiri osnovne skupine usluga:

  • Projektovanje sistema tehničke zaštite
  • Ugradnja sistema tehničke zaštite
  • 24-satni nadzor – centralni monitoring
  • Servis i održavanje sistema

Optimalnim izborom i objedinjavanjem različitih vrsta usluga zaštite, ali i individualnim pristupom svakom klijentu, te orijentiranjem na maksimalni kvalitet i odgovarajuće zadovoljstvo kupaca i korisnika naših usluga, u stanju smo odgovoriti na svaku Vašu potrebu za osiguranjem osoba ili imovine, te Vas na najbolji način zaštititi od crnih statistika o svakodnevnom porastu kriminalnih aktivnosti na ovom prostoru.

BRUTALNO NARUŠENA PRIVATNOST I OTUĐENA IMOVINA, ALI I TRAJNA SPOZNAJA DA VAM JE NEKO PRETURAO PO LIČNIM STVARIMA I SLOBODNO HODAO PO VAŠEM DOMU, NIKADA SE NE MOGU NADOKNADITI I ZABORAVITI.

Od koristi je da ovo u svakom trenutku imate na umu, te da adekvatnom tehničkom zaštitom osnažite vlastiti integritet i povećate sigurnost svoje imovine. Iz naprijed navedenih razloga, a za ostvarenje tog cilja, nudimo Vam kvalitetne sisteme protuprovale i protuprepada, video nadzora, kontrole pristupa i evidencije prisustva, vatrodojave i detekcije plina, kao i 24-satni centralni daljinski nadzor, te redovno održavanje i druge servisne intervencije prema potrebi.

1999.

GODINA OSNIVANJA

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine.

80

ZAPOSLENIKA

Jedanaest zaposlenih izvršilaca sa visokom stručnom spremom najbolji je dokaz ulaganja u kvalitet naših ljudskih resursa.

+100

ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Korisnici naših usluga naša su najveća referenca. Većinu naših klijenata čine uspješne finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravajuća društva i poznate trgovačke kuće.

ZELITE NASE USLUGE?

Popunite formular za prijavu sa vasim osobnim podacim i vrstom usluge i sacekajte nas odgovor.