USLUGE

Projektovanje svih sistema tehničke zaštite

PROJEKTOVANJE

Pozovite nas!
Potpuno besplatno ćemo napraviti idejno rješenje za Vaš sistem tehničke zaštite!

Da bi sistem tehničke zaštite bio maksimalno efektivan, već u fazi sačinjavanja idejnog rješenja nastojimo definirati optimalan broj detektora, odnosno, alarmnih zona po štićenom sektoru. Nastojimo da svaka cjelina bude fleksibilna i modularna, tako da se u svakom trenutku može prilagoditi potrebama korisnika i primijenjenoj koncepciji zaštite. Zbog toga se pravilno dizajniran sistem, na zahtjev korisnika ili na prijedlog instalatera opreme, jednostavnim proširivanjem kapaciteta, može lako nadograditi bez zamjene već ugrađenih elemenata. Naša želja je da korisniku obezbijedimo najbolje tehničko rješenje, najbolje kombinacije komponenti i optimalan odnos cijene i kvaliteta.

1999.

GODINA OSNIVANJA

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine.

80

ZAPOSLENIKA

Jedanaest zaposlenih izvršilaca sa visokom stručnom spremom najbolji je dokaz ulaganja u kvalitet naših ljudskih resursa.

+100

ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Korisnici naših usluga naša su najveća referenca. Većinu naših klijenata čine uspješne finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravajuća društva i poznate trgovačke kuće.

ZELITE NASE USLUGE?

Popunite formular za prijavu sa vasim osobnim podacim i vrstom usluge i sacekajte nas odgovor.