USLUGE

Projektovanje svih sistema tehničke zaštite

Servisiranje

U cilju kreiranja cjelovitog partnerskog odnosa sa našim korisnicima, od samih početaka poslovanja veliku pažnju smo posvetili uslugama servisa i održavanja sistema tehničke zaštite koje smo instalirali i/ili priključili na naš nadzorni centar. Tim servisera “DSC” d.o.o. Sarajevo uvijek je nastojao, a tako se trudi raditi i dalje, da u najkraćem mogućem roku odgovori na probleme svojih klijenata, te otkloni kvar na licu mjesta ili obavi drugu servisnu intervenciju po ugovoru ili na zahtjev korisnika.

Na sve naše ugrađene sisteme i pojedine komponente u pravilu dajemo garanciju od 12 mjeseci, a servisne usluge i originalne rezervne dijelove obezbjeđujemo i nakon isteka garantnog roka.

Na poseban zahtjev, te u slučajevima kada sistem tehničke zaštite, prvenstveno sistem vatrodojave, nije instaliran od strane naših instalatera, spremni smo i ovlašteni da na temelju odgovarajućeg ugovora obavimo zakonsku obavezu periodičnog ispitivanja Vašeg sistema i izdavanja validnog atesta o njegovoj ispravnosti.

1999.

GODINA OSNIVANJA

Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo je kao Centar za elektronsku zaštitu i nadzor objekata osnovana početkom 1999. godine.

80

ZAPOSLENIKA

Jedanaest zaposlenih izvršilaca sa visokom stručnom spremom najbolji je dokaz ulaganja u kvalitet naših ljudskih resursa.

+100

ZADOVOLJNIH KORISNIKA

Korisnici naših usluga naša su najveća referenca. Većinu naših klijenata čine uspješne finansijske institucije, farmaceutske firme, obrazovne, medicinske i javne ustanove, osiguravajuća društva i poznate trgovačke kuće.

ZELITE NASE USLUGE?

Popunite formular za prijavu sa vasim osobnim podacim i vrstom usluge i sacekajte nas odgovor.